ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Εάν απλά θέλετε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις, παρακάλω αναγράψετε το Email σας


Joomla : ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

 

 

 

        logo ypoan gr

 

 

LOGO-YPAPE-COLOR-EL SMALL

 

header2

 


efepae

banner_sg_210


espa2


epaniilogo2


eu-el2

 

eaa

 

 

exostrefeia II

 

kampania etean

 

 

photo contest 2014 el

 

 

Παλιότερες Ανακοινώσεις

Παλιότερες Ανακοινώσεις

 

 
 
 

29/09/2016
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 11/12-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

29/09/2016
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 11/27-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

05/09/2016
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 10/30-08-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

28/07/2016
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 9/31-05-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

16/06/2016
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 10/31-05-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

30/05/2016
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 8/25-04-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

31/03/2016
Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας αιτημάτων επαλήθευσης - πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

18/03/2016
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 9/19-02-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

29/02/2016
Αποφάσεις τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων:
- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις παρατείνεται  μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 17:00 η προθεσμία υποβολής i) αιτημάτων τροποποίησης στα προγράμματα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων" και "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών" και ii) αιτημάτων τροποποίησης και ολοκλήρωσης στο πρόγραμμα "Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης"

15/02/2016
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 8/02-12-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

08/02/2016
3η έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

30/12/2015
Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού Προγράμματος "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

30/12/2015
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 8/11-11-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

30/12/2015
Ορθή επανάληψη της Απόφασης Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

29/12/2015
Αποφάσεις αποδοχής Πρακτικών 4/22-07-2015 και 5/23-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

15/12/2015
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

15/12/2015
Τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

04/12/2015
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 33/30-09-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

23/11/2015
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 15/20-11-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

29/10/2015
Αποφάσεις Παράτασης έως 31/12/2015 των Προγραμμάτων:
- "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
- "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"
- "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

30/09/2015
Απόφαση επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

21/09/2015
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 7/18-09-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

11/09/2015
Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 3/30-03-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

26/08/2015
Παράταση του Χρόνου Υλοποίησης Έργων του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"

26/08/2015
Απόφαση Τροποποίησης Προγράμματος "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων

05/08/2015
2η Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

16/07/2015
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9/05-05-2015 και 10/06-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"

14/07/2015
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9/08-05-2015 και 10/12-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

13/07/2015
Έγκριση του Πρακτικού 6/21-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

08/07/2015
Απόρριψη των αιτημάτων θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη Πλήρωσης Όρων των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και Χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ"

08/07/2015
Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων μέχρι 31/12/2015

03/07/2015
Αποφάσεις Παράτασης Προγραμμάτων:
 - "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
 - "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ"
 - "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"
έως 30/10/2015
Δείτε εδώ το ΦΕΚ

24/06/2015
Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων μέχρι 31/12/2015

 

23/06/2015
Απόφαση Τροποποίησης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

22/06/2015
Απόφαση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο Πρόγραμμα "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"

 

18/06/2015
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 6/03-04-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

 

08/06/2015
Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηροποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επνδύσεων

 

25/05/2015
Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" μέχρι 31/12/2015

 

24/04/2015
Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ"
- Σύμφωνα με τον τροποποιημένο οδηγό του Προγράμματος, νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων ορίζεται η 31/12/2015
- Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δε θα υποβληθεί μέχρι την 30/06/2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα

 

11/03/2015
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 5/18-02-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"

 

11/03/2015
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 2/06-02-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

 

24/02/2015
Απόφαση αποδοχής Πρακτικού 8/19-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ που Δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

 

20/02/2015
Προεδρικό Διάταγμα Σύστασης Νέων Υπουργείων (Δείτε εδώ το ΦΕΚ)
Προεδρικό Διάταγμα Διορισμού Υπουργών (Δείτε εδώ το ΦΕΚ)

 

27/01/2015
Υπουργικές Αποφάσεις Παράτασης Διάρκειας Υλοποίησης μέχρι 30/06/2015 των Προγραμμάτων:
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

19/01/2015
Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ", με την οποία παρατείνονται οι ημερομηνίες υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν εντός του 2013 και του 2014

 

19/01/2015
Αποδοχή του Πρακτικού 21/04-12-2014 της επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ"

 

07/01/2015
Αποδοχή Πρακτικού 28 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" και έγκριση τροποποιήσεων/απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων

 

 02/01/2015
Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα ''Εναλλακτικός Τουρισμός'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

19/12/2014
Ενημερώνονται οι Επενδυτές του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ" ότι ειναι διαθέσιμα στο Πληροφοριακό Σύστημα τα παρακάτω Έντυπα
1. Έλεγχος Ενδιάμεσης Αίτησης Επαλήθευσης
2. Αίτημα Τελικού Ελέγχου

 

16/12/2014
Αποδοχή ενστάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"
Απένταξη ενταγμένων Έργων από το Πρόγραμμα "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"

 

11/12/2014
Αποδοχή Πρακτικού 27 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της πράξης "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" και έγκριση τροποποιήσεων/απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων

 

27/11/2014
Υπουργική Απόφαση Παράτασης Χρόνου Ολοκλήρωσης Έργων του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

 

20/11/2014
Επικαιροποιημένα Έντυπα Αιτημάτων Ενδιάμεσης και Τελικής Επαλήθευσης (Ολοκλήρωσης) των Δικαιούχων του Προγράμματος "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

 

19/11/2014
Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης
 και Παραστατικά Ένταξης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Δικαιούχων στη Δράση 1 και στη Δράση 2 του Προγράμματος "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ"του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

31/10/2014
Απόφαση Παράτασης των Ενταγμένων υπό όρους Έργων του Προγράμματος "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ"

 

22/10/2014
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣΔΕΔ/Α/798 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
Δείτε εδώ το ΦΕΚ (1929/Β/14-12-2010)

13/10/2014 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων για το Πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" έως τις 30/06/2015

11/08/2014 Υπουργική Απόφαση Παράτασης χρόνου υλοποίησης έργων στα πλαίσια του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

16/06/2014 Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014" - Φωτογραφίστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε!

11/11/2013 Ενημερωτικό σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ) σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (COCOF 09/003/00EL)

19/06/2013 Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

28/03/2013 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.1.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών ως προς τα σημεία (2), (3) και (7)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 12/04/2013

20/12/2012 Δείτε το video με τις συνεντεύξεις τεσσάρων (4) επιχειρηματιών, οι οποίοι στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο ΕΠΑΝ ΙΙ, υλοποίησαν με επιτυχία τα επενδυτικά τους σχέδια - 13/12/2012

12/11/2012 Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών  εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

12/06/2012 Υπόδειγμα Τιμολογίου Επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

28/03/2012 Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων και Τροποποιημένοι Οδηγοί Προγραμμάτων{/jb_warning}:
- Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών 
Ένδυση - Υπόδηση: Νέες Προοπτικές
Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου

02/12/2011 Ενημέρωση για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΣΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής

 

 

 

 

baneraki


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςPICTURED: Editor selections from the past week in Asia By Associated Press Published: 08:15 EST, 20 June 2016 | Updated: 08:16 EST, 20 June 2016 Bangladesh detained thousands in a crackdown on extremists, but the action drew widespread criticism because most detainees were accused only of petty crimes. In other photos from around Asia last week, an 11-year-old Bangladeshi boy worked at a metal factory on World Day Against Child Labor. Indian Muslim students, meanwhile, practiced yoga ahead of International Yoga Day. A motorist pushed his car through a flooded area as days of torrential rain in southern China killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents. pre bonded hairFILE- In this June 13, 2016, file photo, Bangladeshi men detained as part of a crackdown on extremists look out from a prison van outside a court building in Dhaka, Bangladesh. A crackdown on Islamist militants and crime in Bangladesh has drawn international criticism after thousands accused of petty crimes were jailed. Rights groups and analysts say the government may be trying to prove too much, too fast, in its fight against violent Islamists, while the opposition accuses it of staging the law enforcement raids to stomp out political dissent. (AP Photo, File) Some Filipinos got a taste of the war against crime that President-elect Rodrigo Duterte has vowed to wage when police rounded up children and drunk, shirtless men roaming metro Manila. Holding up glow sticks in Singapore, people paid tribute to the victims of the mass shooting last week at a gay club in Orlando, Florida. And in Beijing, a police officer directed traffic in the rain as dignitary's motorcade sped past.

This gallery was curated by Associated Press photo editor Karly Domb Sadoff in Bangkok. FILE - In this Sunday, June 12, 2016, file photo, Imran, 11, works at a factory that makes metal utensils in Dhaka, Bangladesh. The World Day Against Child Labor, which was initiated in 2002 by the International Labor Organization to highlight the plight of child laborers, is observed across the world on June 12. (AP Photo/A.M. Ahad, File) FILE - In this Tuesday, June 16, 2016, file photo, Mohammed Rana embroiders a dress to be sold ahead of Eid al-Fitr, in Dhaka, Bangladesh. Muslims all over the world buy new clothes or try to wear the best that they have to celebrate Eid al-Fitr. (AP Photo/A.M. Ahad. File) FILE - In this Wednesday, June 15, 2016, file photo, Indian Muslim students practice yoga ahead of International Yoga Day celebrations, at a school in Ahmadabad, India. The second International Yoga Day will be celebrated on June 21, 2016, when thousands of people across the country will join Indian Prime Minister Narendra Modi leading a yoga session in the northern Indian city of Chandigarh. (AP Photo/Ajit Solanki, File) FILE - In this , Friday, June 17, 2016, file photo, muslims pray on the second Friday of the holy month of Ramadan in Dhaka, Bangladesh. Observant Muslims abstain from eating and drinking from dawn to dusk for the entire month of Ramadan. (AP Photo/ A.M. Ahad, File) FILE - In this June 15, 2016 file photo, a motorist pushes his car through a flooded section of roadway in Jiujiang in southern China's Jiangxi province. A week of torrential rain in southern China has killed dozens of people and displaced tens of thousands of residents, including many in China's poor, remote regions. (Chinatopix via AP) CHINA OUT remy hair extensionsFILE - In this Wednesday June 8, 2016 file photo, a Filipino man is apprehended by police for being shirtless during an operation in Manila, Philippines. In a crackdown, dubbed ¿Oplan Rody," bearing Duterte¿s name, police rounded up hundreds of children or their parents to enforce a night curfew for minors, and take away drunk and shirtless men roaming metropolitan Manila's slums. The poor, who were among Duterte¿s strongest supporters, are getting a foretaste of the war against crime he has vowed to wage. (AP Photo/Aaron Favila) FILE - People raise glow sticks, since open flames are banned in Singapore parks, as they gather for a vigil in remembrance of the Orlando shooting victims on Tuesday, June 14, 2016, in Singapore. The mass shooting at a gay club in Orlando, Florida, has galvanized LGBT people in Singapore, where a vigil was held Tuesday to express solidarity with the victims. (AP Photo/Wong Maye-E) FILE - The facade of the Uptown Mall is lit with rainbow colors to pay tribute to the victims of the Orlando, Fla. mass shooting Thursday, June 16, 2016 at the upscale Bonifacio Global City in Taguig east of Manila, Philippines Thursday, June 16, 2016. A gunman, later identified as Omar Mateen, opened fire inside a crowded gay nightclub early Sunday in Orlando, Fla. (AP Photo/Bullit Marquez) FILE - Camels are led along Bondi Beach as part of Bondi Winter Magic Festival in Sydney, Australia, Sunday, June 19, 2016. The festival runs from June 19 until July 31. (AP Photo/Rob Griffith) FILE - A police officer directs traffic in the rain as a dignitary's motorcade passes through an intersection in central Beijing, China, Friday, June 17, 2016. Although Beijing is in a semi-dry climate, it receives much of its annual precipitation during the summer months. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Sorry we are not currently accepting comments on this article.

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis. perruques cheveux naturelsThey look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders. A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well

His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child. perruques cheveuxTMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture. lace front wigsScroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote.

Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 cosplay wigsIn a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps. The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10

porn